Česká verzeCZ Slovenská verziaSK Deutsche VersionDE TOPlist sobota 25.09.2021    
logo Humax Humax - Easy Digital Humax - Easy Digital

Manuály

Novinky


Naše adresa

Doporučujeme

Aktualizácia softwaru v prijímačoch Humax OAK

Formula V3: Postup, ako preniesť nový soft z PC do prijímača

V následujúcich riadkoch predpokladáme, že máte nainštalovaný editor Formula V3, rovnako tak prijímač s STB prepojený null modem káblom. Všetky informáce hľadejte zde.

Editor Formula V3 je viacúčelový program. Vedľa prenosu settingu a ich editáce môžeme programom aktualizovat software v přijímači. Jak na to?

1. Klikneme na ikonu (zástupca programu) editoru Formula V3.
Přenos softu z PC do STB2. Pokiaľ máme program spustený prvý krát, objaví sa následujúce dialogové okno (je možné ho vyvolať i kdykoľvek neskôr volbou CONFIG - CONFIG):

Přenos softu z PC do STB
Toto dialogové okno s nastavením by sme nemali podceňovať, pretože pri neúspechoch s prenosom settingu sa z 90% jedná o nesprávne nastavené nastavenie programu. V skutočnosti stačí nastaviť správne 4 položky v tomto nastavení a to: Port Setting, Baundrates Setting, Select Target Model a Menu Language. V posledných dvoch uvedených položkách nastavíme na model prijímača, ktorý máme. V prípade, že máme Humax CRCI-5500, nastavíme na rovnaké položky ako vidíte na ilustračnom obrázku. Daľej nastavíme v ponuke Port Setting správny port do ktorého sme pripojili null modem kábel (obvykle port COM1 či COM2). A to posledné, čo zostáva je nastaviť Baundrates Setting, tu môžeme nastaviť, podobne ako na obrázku, na najvyššiu hodnotu. V prípade, že by vznikali problémy s prenosom settingu (chyby), zvolme hodnoty pre prenos dat nižšiu.


3. Zmeny potvrdíme kliknutím na tlačítko OK

Přenos softu z PC do STB4. Pre prenos softu z PC do STB je v editore Formula V3 určená jediná položka. Z menu editora vyberieme STB - DOWNLOAD FIRMWARE...

Přenos softu z PC do STB5. objaví sa nám dialogové okno, kde z disku vyberieme príslušný súbor HDF, ktorý chceme preniesť do prijímača. Všetky aktuálne HDF súbory pre všetky prijímače Humax OAK nájdete po zaregistrovaní na www stránkách výrobcu prijímačov Humax, prípadne bez registrácie na slovanskom serveri Humax.sk (www.humax.cz).
Vyberieme HDF súbor a volbu potvrdíme kliknutím na tlačítko OTEVŘÍT

Přenos softu z PC do STB6. Následne by sme mali na obrazovke vidieť dialog PC to STB s textom Waiting for Humax Connection... V ten moment je program pripravený na prenesenie dat. Prenos aktivujeme už len restartom prijímača. V ten moment by se mal postupne 'sfarbovať' čierny prúžok do modrej farby. Přenos potrvá zhruba 7 minut (podle nastavené rychlosti Baundrates setting).

POZOR! Pri aktualizovacej firmware v prijímači nesmie dôjsť k prerušeniu prenosu!

Přenos softu z PC do STB


7. Dokončený prenos signalizuje pulsujúci "end" na displeji prijímača. Stisknutím tlačítka STANDBY na prednom panely prijímača prístroj restartujeme. V ten okamžik by sme mali mať v prijímači nový software.


Praktické poznatky s upgradom prijímačov a drobné rady.


Pred vlastným upgradom prijímača zistite, či využijete zlepšenie, ktorá nový software ponúka. V praxi sa niekoľokrát stalo, že nový software síce ponúkol napr. novú možnosť - nastaviť finské menu, ale zhoršilo sa zobrazenie českých znakov v EPG i menu prijímača.

Nesnažte sa do prijímačov nahrať software z iných typov prijímačov, ani iných verzií loaderov. Mohlo by dôjsť k poškodeniu či zablokovaniu prijímača.

Po upgrade prijímača zostávajú všetky vaše nastavenia v pôvodnom stave (prehľady programov, nastavenie pozicioneru, menu apod.) Nemusíte se teda báť, že vám nový software vymaže napr. vaše programové nastavenie.

Nová verzia prijímačov Humax 5500 aj iných majú v niektorých verziách v manuáloch ponúknutú možnosť stiahnutia aktuálneho softwaru priamym stiahnutím z družice Astra. Pokiaľ ale vo vašom prijímači v menu STATUS nie je volba AKTUALIZACE STB, prijímač zatiaľ nový software z družice stiahnuť nevie. Je len hardwarovo pripravený do budúcna túto možnosť využívať. Musí sa ovšem najskôr cez PC aktualizovať novým softwarom, ktorý možnosť AKTUALIZÁCIE STB pridá do menu prijímača.
Humax.cz


Humax