Česká verzeCZ Slovenská verziaSK Deutsche VersionDE TOPlist sobota 25.09.2021    
logo Humax Humax - Easy Digital Humax - Easy Digital

Manuály

Novinky


Naše adresa

Doporučujeme

Otázky a odpovedeNASTAVENÍE PŘIJÍMAČA


Dotaz: Prijímač nezobrazuje žiadny program.
Odpoveď: Skontrolujte pripojenie satelitného prijímača a antény. Presvedčte sa, že prijímač neni vypnutý sieťovým vypínačom (nájdete ho vzadu na sat.prijímači).

Dotaz: Nemôžem dostať obrázok na môj TV z môho sat. prijímača.
Odpoveď: Ak používate kábel SCART, skontrolujte, či je pripojený k Vášmu prijímaču a k TV. Skontrolujte že používáte správný kanál na Vašom TV prijímači. Ak používate RF-kábel, presvedčte sa, že je prepojený satelitný prijímač s TV.

Dotaz: Môžem prijímať obraz, ale nie zvuk!
Odpoveď: Skontrolujte, či neni aktivovaná funkcia MUTE u sat. prijímača a tiež i u TV.

Dotaz: Diaľkové ovládanie nefunguje!
Odpoveď: Vymeňte batérie. Nasmerujte správne diaľkový ovládač na sat. prijímač.


UPGRADE SOFTWARE


Dotaz: Ako aktualizovať software v prijímači?
Odpoveď: Posledný software pre F1 a F1-CI môžete si stiahnút z našich stránok. Software pre F1-VA a F1-VACI neni momantálne dostupný.

Dotaz: Ako sa má aplikovať súbor s novým softwarom?
Odpoveď: Inštrukcie pre stiahnutie software z počítača do Vášho satelitného prijímača sú dostupné zo stránky NOVÝ SW.

Dotaz: Ako môžem preniesť informácie z jedného prijímača do druhého?
Odpoveď:
  • Prepojte oba satelitné prijímače sériovým káblom
  • Oba prijímače musia byť rovankého typu (napr. F1-CI a F1-CI)
  • Zapnite MASTER prijímač, SLAVE musí byť vypnutý
  • MASTER je prijímač z ktorého chcete preniesť data
  • Na MASTER prijímači zvolte menu Stav STB/IRD (STB/IRD Status)
  • Stisknite na prijímači tlačítko TV/AUDIO
  • Ak tam neni tlačítko TV/AUDIO, stisknite tlačítko so šipkou
  • Stisknite tlačítko i na diaľkovom ovládači
  • Stisknite tlačítko ZVUK na diaľkovom ovládači (znak reproduktor)
  • Stisknite jedno z následujúcich tlačítok na diaľkovom ovládači:
    • stisknite 1, ak si prajete preniesťjen data (programy a pakety)
    • stisknite 2, ak si prajete preniesť zavádzací program (=loader)
    • stisknite 3, ak si prajete preniesť software
  • Teraz budete vidieť na displeji MASTER prijímača UP-?
  • Zapnite prijímač SLAVE a sťahovanie by malo začať
  • Teraz budete vidieť na SLAVE prijímači d-00 (číslo bude postupne rásť)
  • Potom budete vidieť P-00 s číslami postupne rastúcimi
  • Akonáhle je prenos dokončený, uvidíte na SLAVE prijímači End
  • Teraz prijímač môžete vypnúť. Nevypínajte ho v prípade prenosu dat!


OSTATNÉ


Dotaz: Koľko programov môže byť uložených v mojom prijímači?
Odpoveď: V príjímačoch série F môže byť uložených max 1000 programov (TV+rádio).

Dotaz: Nemôžem uložiť ďaľšie programy do pamäti. Uložených nemám ešte 1000 programov!
Odpoveď: Pravdepodobne ste uložili do pamäti už 100 paketov. Skontrolujte, či máte uložených 100 paketov. Ak je to Váš prípad, budete musieť niektoré pakety vymazať, aby ste mohli uložiť do pamäti ďaľšie programy.

Dotaz: Prijímač zobrazuje správu "No (or bad) signal", prečo?
Odpoveď: Skontrolujte Úroveň signálu: ak sa neukazuje: skontrolujte nastavenie antény, prípadne pripojenie STB (Set Top Boxu). Prípadne skontrolujte nastavenie Vášho prijímača (MENU).
Humax.cz


Humax