Česká verzeCZ Slovenská verziaSK Deutsche VersionDE TOPlist pátek 07.10.2022    
logo Humax Humax - Easy Digital Humax - Easy Digital

Manuály

Aktuality

Novinky


Naše adresa

Doporučujeme

Aktualizace software v přijímačích Humax OAK

Formula V3: Postup, jak přenést nový soft z PC do přijímače

V následujících řádcích předpokládáme, že máte nainstalovaný editor Formula V3, stejně tak přijímač s STB propojen null modem kabelem. Veškeré informace hledejte zde.

Editor Formula V3 je víceúčelový program. Vedle přenosů settingu a jejich editace můžeme programem aktualizovat software v přijímači. Jak na to?

1. Klikneme na ikonu (zástupce programu) editoru Formula V3.
Přenos softu z PC do STB2. Pokud máme program spuštěný prvně, objeví se následující dialogové okno (lze jej vyvolat i kdykoliv později volbou CONFIG - CONFIG):

Přenos softu z PC do STB
Toto dialogové okno s nastavením bychom neměli podceňovat, neboť při neúspěších s přenosem settingu se z 90% jedná o nesprávně nastavené nastavení programu. Ve skutečnosti stačí nastavit správně 4 položky v tomto nastavení a to: Port Setting, Baundrates Setting, Select Target Model a Menu Language. V posledně dvou uváděných položkách nastavíme na model přijímače, který máme. V případě, že máme Humax CRCI-5500, nastavíme na stejné položky jako vidíte na ilustračním obrázku. Dále nastavíme v nabídce Port Setting správný port do kterého jsme připojili null modem kabel (obvykle port COM1 či COM2). A to poslední, co zde zbývá nastavit je Baundrates Setting, zde můžeme nastavit, podobně jako na obrázku, na nejvyšší hodnotu. V případě, že by vznikaly problémy s přenosem settingu (chyby), zvolme hodnoty pro přenos dat nižší.


3. Změny potvrdíme kliknutím na tlačítko OK

Přenos softu z PC do STB4. Pro přenos softu z PC do STB je v editoru Formula V3 určena jediná položka. Z menu editoru vybereme STB - DOWNLOAD FIRMWARE...

Přenos softu z PC do STB5. ... objeví se nám dialogové okno, kde z disku vybereme příslušný soubor HDF, který chceme přenést do přijímače. Veškeré aktuální HDF soubory pro všechny přijímače Humax OAK naleznete po zaregistrování na www stránkách výrobce přijímačů Humax, případně bez registrace na českém serveru Humax.cz (www.humax.cz).
Vybereme HDF soubor a volbu potvrdíme kliknutím na tlačítko OTEVŘÍT

Přenos softu z PC do STB6. Následně bychom měli na obrazovce vidět dialog PC to STB s textem Waiting for Humax Connection... V ten moment je program připraven na přenesení dat. Přenos aktivujeme již jen restartem přijímače. V ten moment by se měl postupně 'zbarvovat' černý proužek do modré barvy. Přenos potrvá zhruba 7 minut (podle nastavené rychlosti Baundrates setting).

POZOR! Při aktualizovaci firmware v přijímači nesmí dojít k přerušení přenosu!

Přenos softu z PC do STB


7. Dokončený přenos signalizuje pulsující "end" na displeji přijímače. Stisknutím tlačítka STANDBY na předním panelu přijímače přístroj restartujeme. V ten okamžik bychom měli mít v přijímači nový software.


Praktické poznatky s upgradem přijímačů a drobné rady.


Před vlastním upgrade přijímače zjistěte, zda využijete zlepšení, která nový software nabízí. V praxi se několikrát stalo, že nový software sice nabídl např. novou možnost - nastavit finské menu, ale zhoršilo se zobrazení českých znaků v EPG i menu přijímače.

Nesnažte se do přijímačů nahrát software z jiných typů přijímačů, ani jiných verzí loaderů. Mohlo by dojít k poškození či zablokování přijímače.

Po upgrade přijímače zůstávají všechna vaše nastavení v původním stavu (přehledy programů, nastavení pozicioneru, menu apod.) Nemusíte se tedy bát, že vám nový software vymaže např. vaše programové nastavení.

Nové verze přijímačů Humax 5500 i jiných mají v některých verzích v manuálech nabízenu možnost stažení aktuálního software přímým stažením z družice Astra. Pokud ale ve vašem přijímači v menu STATUS není volba AKTUALIZACE STB, přijímač zatím nový software z družice stáhnout neumí. Je pouze hardwarově připraven do budoucna tuto možnost využívat. Musí se ovšem nejprve přes PC aktualizovat novým softwarem, který možnost AKTUALIZACE STB přidá do menu přijímače.
Humax.cz


Humax